Velkommen til CAK - Afrikansk kulturinstitutt

Afrikansk kulturinstitutt, CAK, er et miniatyr-Afrika i Oslo, og det har i over 40 år vært et fargerikt innslag i det norske kulturelle landskapet. Hos oss kan du oppleve afrikansk kultur med alle sanser; dans, musikk, mat, eventyr og masse mer. Det skjer alltid noe spennende på CAK: afrodans trommekurs lekestue og kultur! Les mer om oss her.

African Cultural Institute, CAK, is a miniature Africa in Oslo, and for over 40 years it has been a colorful feature of the Norwegian cultural landscape. With us you can experience African culture with all senses; dance, music, food, adventure and lots more. There is always something exciting going on at CAK! Read more about us here.

Velkommen til vinter/ vårsemesterets kursoppstart i februar:

TROMMEKURS

AFRODANS

Informasjon til alle deltakere i CAK-aktiviteter

To dager etterat vi delte våre optimistiske prognoser med dere 22. januar om en nær forestående gjenopptakelse av CAK aktiviteter, har norske myndigheter besluttet å utsette gjenåpningen av Oslo på ubestemt tid i lys av de nye truslene knyttet til den engelske varianter av COVID-19 i Norge. Ut fra den siste oppdateringen fra kommunale myndigheter er gjenåpningen av Oslo foreløpig utsatt i ytterligere 2 uker.

Da vi vet at mange av dere har savnet å komme i gang med kursaktivitetene, har vi bestemt å tilby interesserte et to-ukers kurs i AFROMIX f.o.m. førstkommende tirsdag. Dette innebærer at vi tilbyr våre tidligere elever et online kurs via ZOOM på tirsdager og torsdager f.o.m. 23. februar t.o.m. 5. mars. Se informasjon her: https://cak.no/afrodans-i-oslo/

OBS! Angående trommekurset vil vi i løpet av de kommende dagene komme med et kurstilbud

Følg oss på Facebook for mer info!

// Information for all participants in CAK activities

Two days after we shared our optimistic forecasts with you on January 22 about an imminent resumption of CAK activities, the Norwegian authorities have decided to postpone the reopening of Oslo indefinitely in light of the new threats associated with the English variants of COVID-19 in Norway. Based on the latest update from the municipal authorities, the reopening of Oslo has been postponed for another 2 weeks.

As we know that many of you have missed getting started with the course activities, we have decided to offer interested parties a two-week course in AFROMIX from Africa from next Tuesday. This means that we offer our former students an online course via ZOOM on Tuesdays and Thursdays from Feb. 23 until March 5.
See information here: https://cak.no/afrodans-i-oslo/

NOTE! Regarding the drum course, we will in the coming days come up with a course offer. 

Follow us on Facebook for more info!

Aktuelt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to site admins
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException

10 måneder siden

CAK

Cliff Moustache, dramatiker, teaterregissør og kunstnerisk leder ved Nordic Black Theatre i Oslo er tildelt Kulturrådets ærespris for 2020. Vi gratulerer!
//
Cliff Moustache, playwright, theater director and artistic director at the Nordic Black Theater in Oslo has been awarded the Cultural Council's honorary prize for 2020.
We congratulate!
Photo: Kine Øynes
... Se merSe mindre

Cliff Moustache, dramatiker, teaterregissør og kunstnerisk leder ved Nordic Black Theatre i Oslo er tildelt Kulturrådets ærespris for 2020. Vi gratulerer!
//
Cliff Moustache, playwright, theater director and artistic director at the Nordic Black Theater in Oslo has been awarded the Cultural Councils honorary prize for 2020.
We congratulate!
Photo: Kine Øynes

Kommenter på Facebook

Vel fortjent. Gratulerer,🌹

Gratulerer!

Gratulerer...!!!

Gratulerer!

10 måneder siden

CAK

... Se merSe mindre

10 måneder siden

CAK

... Se merSe mindre

Kommenter på Facebook

Heldiggrisen!

Nå på CAK « BOHEMIA»

10 måneder siden

CAK

PSYCHOANALYSIS AND POLITICS
INKLUDERING OG UNDERTRYKKELSE
Heldagskonferanse
Lørdag 19. september 2020, 10.00-18.00, CAK
Arr: Dr. Lene Auestad

Denne konferansen vil reflektere over hva inkludering betyr i praksis, og spesielt de ubevisste og førbevisste aspektene ved inkludering dens motsetninger i sosiale sammenhenger. Å tenke om hvordan makt og undertrykkelse kommertil uttrykk og erfares i våre dagers sosiale og politiske rom, er avgjørende for å forstå prosessene der en tar imot, eller ekskluderer, mennesker som blir betraktet som fremmede. Konferansen vil inneholde bidrag som belyser dette temaet fra ulike vinkler, og vil gi rikelig med rom for dialog mellom deltagerne.
Program
09.30-10.00 Registrering, velkommen!
10.00-10.50 LENE AUESTAD – Respekt, diskriminering og demokratiske rom
11.00-11.50 TOR JONES – "Identitet menneske". Om å finne seg selv i den fremmede
12.00-12.50 SVEIN HAUGSGJERD – Subjekt, handling og sannhet. Psykoanalytisk kritikk av den grenseløse nyliberalismen
13.00-14.00 Lunsj i Café Afrikaden 14.00-14.50
JANNE HORGEN FRIBERG – Overlevelse og motstandsarbeid på gulvet i psykisk helsevern
15.00-15.50 HASTI HAMIDI – Livsfarlig velkomst. Skeive asylsøkere i møte med norske myndigheter
16.00-16.50 SONIA MUÑOZ LLORT – Undertrykkelse av transpersoner. Avlæring av cisnormativitet og kjønnsbinæritet som redskap til inkludering 1
7.00-17.50 MARI LINLØKKEN – Antirasisme slik jeg lærte det: Gjenkjenne og avsløre uttrykk og røtter, kreve at samfunnet tar ansvar og erkjenne ditt eget

NB: Konferansen er for øyeblikket stengt for registrering! // The conference is currently closed for registration!
... Se merSe mindre

PSYCHOANALYSIS AND POLITICS 
INKLUDERING OG UNDERTRYKKELSE
Heldagskonferanse
Lørdag 19. september 2020, 10.00-18.00, CAK
Arr: Dr. Lene Auestad

Denne konferansen vil reflektere over hva inkludering betyr i praksis, og spesielt de ubevisste og førbevisste aspektene ved inkludering dens motsetninger i sosiale sammenhenger. Å tenke om hvordan makt og undertrykkelse kommertil uttrykk og erfares i våre dagers sosiale og politiske rom, er avgjørende for å forstå prosessene der en tar imot, eller ekskluderer, mennesker som blir betraktet som fremmede. Konferansen vil inneholde bidrag som belyser dette temaet fra ulike vinkler, og vil gi rikelig med rom for dialog mellom deltagerne.
Program 
09.30-10.00 Registrering, velkommen! 
10.00-10.50 LENE AUESTAD – Respekt, diskriminering og demokratiske rom 
11.00-11.50 TOR JONES – Identitet menneske. Om å finne seg selv i den fremmede 
12.00-12.50 SVEIN HAUGSGJERD – Subjekt, handling og sannhet. Psykoanalytisk kritikk av den grenseløse nyliberalismen 
13.00-14.00 Lunsj i Café Afrikaden 14.00-14.50 
JANNE HORGEN FRIBERG – Overlevelse og motstandsarbeid på gulvet i psykisk helsevern 
15.00-15.50 HASTI HAMIDI – Livsfarlig velkomst. Skeive asylsøkere i møte med norske myndigheter 
16.00-16.50 SONIA MUÑOZ LLORT – Undertrykkelse av transpersoner. Avlæring av cisnormativitet og kjønnsbinæritet som redskap til inkludering 1
7.00-17.50 MARI LINLØKKEN – Antirasisme slik jeg lærte det: Gjenkjenne og avsløre uttrykk og røtter, kreve at samfunnet tar ansvar og erkjenne ditt eget

NB: Konferansen er for øyeblikket stengt for registrering! // The conference is currently closed for registration!

11 måneder siden

CAK

Velkommen til høstens kurs i afrotrad og afrourban dans
Vi har også kurs i afrikansk trommespill | oppstart i september!
//
Welcome to the autumn classes in afrotrad and afrourban dance
We also have classes in African drumming starting in September!
... Se merSe mindre

ÅRETS KULTURTEMA

13. mars 2021

Det kulturelle temaet for perioden september 2019 til oktober 2020 var opprinnelig dedikert til Elfenbenskysten. På grunn av den utviklingen av helsekrisen, som førte til gjentatte nedstenginger av mye av den sosiale, økonomiske og kulturelle virksomheten i Oslo-området, har vi bestemt å forlenge prosjektets varighet frem til oktober 2021 for å gjøre det mulig å oppnå de forventede resultatene av prosjektet.// The cultural theme for the period September 2019 to October 2020 was originally dedicated to the Ivory Coast. Due to the development of the health crisis, which led to repeated closures of much of the social, economic and cultural activities in the Oslo area, we have decided to extend the project’s duration until October 2021 to make it possible to achieve the expected results of the project Tidligere kulturtemaer/ Former cultural topics: Algerie, Tunisia, Marokko, Namibia, Mosambik, Ghana, Mali, Angola, Burkina Faso, Botswana, Senegal, Guinea. Afro descendants populations Cultures from: Mexico, Uruguay, Argentina, Peru, Venezuela, India & Cuba.

Dette skjedde under Afrikanske Barnebokdager!// This happened during African Children’s Book Exhibition!

23. desember 2019

Kommende utgivelse/ Upcoming release:

11. juli 2019

Det Internasjonale tiåret for mennesker av afrikansk opprinnelse: 4 år igjen for å handle!UNESCO og FNs Høykommissær for menneskerettigheter publisert i 2015 en kalender som en måte å følge opp og markere det internasjonale tiåret ved å minne om begivenheter, fakta, tall og nøkkeldata i en historie som fremfor alt er en universell higen etter frihet og respekt. Kalenderen ble da bare utgitt på fransk, engelsk, spansk og portugisisk. CAK har på oppfordring fra av UNESCOs historie og kulturseksjon, bedt om å skaffe til veie midler til publisering av en norsk utgave som nå har blitt et faktum. Det internasjonale tiåret er langt fra bare rettet mot mennesker av afrikansk opprinnelse. Det retter seg mot alle som erkjenner at deres tradisjoner og liv utgjør en del av verdens kulturelle arv og bidraget disse menneskene har gitt det moderne samfunnet. Til tross for at den norske kalenderen først kommer 6 år etter proklamasjonen av tiåret, har vi fortsatt 4 år til å sette i verk aktiviteter for å følge opp. Merk! Så kalenderdagene fra 2015 til 2020 er fjernet, denne perioden i kalenderen vil bare omfatte fakta, tall, illustrasjoner av nøkkeldata. Kalenderdagene i kalenderen tas i betraktning fra 2021.For bestilling…