Velkommen til CAK - Afrikansk kulturinstitutt

Afrikansk kulturinstitutt, CAK, er et miniatyr-Afrika i Oslo, og det har i over 40 år vært et fargerikt innslag i det norske kulturelle landskapet. Kunnskapen og kompetansen vi bygger opp i vår kulturformidling, skal medvirke til forståelse av mangfoldet av kulturelt innhold og uttrykk i verden og berikelse ved det.

CAK øker antall uvante situasjoner brukerne våre utsettes for, for eksempel ved å lære en dans eller tolke en sang på et annet språk enn deres eget, og dermed styrke deres evne til å oppfatte og skjønne uvante trekk i en annen kultur og hjelpe dem overvinne en tendens til etnosentrisme. Vi stimulerer brukerne våre til å oppdage, lytte og lære å kjenne, bli forbauset, prøve ut samt delta på en aktiv og engasjert måte i en åpen interkulturell dialog! Les mer om oss her.

African Cultural Institute, CAK, is a miniature Africa in Oslo, and for over 40 years it has been a colorful feature of the Norwegian cultural landscape.

The skills that we build in our cultural promotion, prepare for the recognition of cultural diversity, its content, as well as cultural sensitivities and expressions by the multiplication of situations to which our users are exposed, for example, by the interpretation of ´a dance or a song by the way, in a language other than his own and which will forge the ability of our users to take a step back from the implicitities of another culture and which helps them to break with a tendency ethnocentric. By giving the user the habit of discovering, marveling, practicing, listening and knowing as well as participating in an active and committed way in his openness to intercultural dialogue!


Read more about us here.

Programmet for KINO AFRIKA 2021-
festivalen vil også i år gi et tilbakeblikk på dokumentarfilmer og klassiske spillefilmer som har preget historien til den svarte verdenen.

Se hele programmet her.

Aktuelt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Vis mer

ÅRETS KULTURTEMA

13. mars 2021

Det kulturelle temaet for perioden september 2019 til oktober 2020 var opprinnelig dedikert til Elfenbenskysten. På grunn av den utviklingen av helsekrisen, som førte til gjentatte nedstenginger av mye av den sosiale, økonomiske og kulturelle virksomheten i Oslo-området, har vi bestemt å forlenge prosjektets varighet frem til oktober 2021 for å gjøre det mulig å oppnå de forventede resultatene av prosjektet.// The cultural theme for the period September 2019 to October 2020 was originally dedicated to the Ivory Coast. Due to the development of the health crisis, which led to repeated closures of much of the social, economic and cultural activities in the Oslo area, we have decided to extend the project’s duration until October 2021 to make it possible to achieve the expected results of the project Tidligere kulturtemaer/ Former cultural topics: Algerie, Tunisia, Marokko, Namibia, Mosambik, Ghana, Mali, Angola, Burkina Faso, Botswana, Senegal, Guinea. Afro descendants populations Cultures from: Mexico, Uruguay, Argentina, Peru, Venezuela, India & Cuba.

Dette skjedde under Afrikanske Barnebokdager!// This happened during African Children’s Book Exhibition!

23. desember 2019

Kommende utgivelse/ Upcoming release:

11. juli 2019

Det Internasjonale tiåret for mennesker av afrikansk opprinnelse: 4 år igjen for å handle!UNESCO og FNs Høykommissær for menneskerettigheter publisert i 2015 en kalender som en måte å følge opp og markere det internasjonale tiåret ved å minne om begivenheter, fakta, tall og nøkkeldata i en historie som fremfor alt er en universell higen etter frihet og respekt. Kalenderen ble da bare utgitt på fransk, engelsk, spansk og portugisisk. CAK har på oppfordring fra av UNESCOs historie og kulturseksjon, bedt om å skaffe til veie midler til publisering av en norsk utgave som nå har blitt et faktum. Det internasjonale tiåret er langt fra bare rettet mot mennesker av afrikansk opprinnelse. Det retter seg mot alle som erkjenner at deres tradisjoner og liv utgjør en del av verdens kulturelle arv og bidraget disse menneskene har gitt det moderne samfunnet. Til tross for at den norske kalenderen først kommer 6 år etter proklamasjonen av tiåret, har vi fortsatt 4 år til å sette i verk aktiviteter for å følge opp. Merk! Så kalenderdagene fra 2015 til 2020 er fjernet, denne perioden i kalenderen vil bare omfatte fakta, tall, illustrasjoner av nøkkeldata. Kalenderdagene i kalenderen tas i betraktning fra 2021.For bestilling…