Velkommen til CAK - Afrikansk kulturinstitutt

Afrikansk kulturinstitutt, CAK, er et miniatyr-Afrika i Oslo, og det har i over 40 år vært et fargerikt innslag i det norske kulturelle landskapet. Kunnskapen og kompetansen vi bygger opp i vår kulturformidling, skal medvirke til forståelse av mangfoldet av kulturelt innhold og uttrykk i verden og berikelse ved det.

CAK øker antall uvante situasjoner brukerne våre utsettes for, for eksempel ved å lære en dans eller tolke en sang på et annet språk enn deres eget, og dermed styrke deres evne til å oppfatte og skjønne uvante trekk i en annen kultur og hjelpe dem overvinne en tendens til etnosentrisme. Vi stimulerer brukerne våre til å oppdage, lytte og lære å kjenne, bli forbauset, prøve ut samt delta på en aktiv og engasjert måte i en åpen interkulturell dialog! Les mer om oss her.

African Cultural Institute, CAK, is a miniature Africa in Oslo, and for over 40 years it has been a colorful feature of the Norwegian cultural landscape.

The skills that we build in our cultural promotion, prepare for the recognition of cultural diversity, its content, as well as cultural sensitivities and expressions by the multiplication of situations to which our users are exposed, for example, by the interpretation of ´a dance or a song by the way, in a language other than his own and which will forge the ability of our users to take a step back from the implicitities of another culture and which helps them to break with a tendency ethnocentric. By giving the user the habit of discovering, marveling, practicing, listening and knowing as well as participating in an active and committed way in his openness to intercultural dialogue!


Read more about us here.

Arrangementer // Coming up

VELKOMMEN TIL HELGEKURS I AFRO-DECALE

VELKOMMEN TIL HELGEKURS I AFRO-DECALE

28. mai 2022 | 13:00 - 15:30

 

VELKOMMEN TIL HELGEKURS I AFRO-DECALE
med Fallone Bagboda, en av Vest-Afrikas dronninger i Afro-Décalé
28. mai kl. 13.00 – 15.30 og 29. mai kl. 11.oo – 13.30 OBS! Alle nivåer!

Coupé Décalé er en modus for musikalsk uttrykk og dans som dukket opp på begynnelsen av 2000-tallet, initiert av unge ivorianere bosatt i Frankrike, med toniske rytmer inspirert av ivoriansk og kongolesisk perkusjon. Begrepet refererer til den ivorianske gateslangen «coupé», som betyr «å tjene penger», på en eller annen måte, og «décalé», sende som pengeoverføring til hjemlandet. Ganske raskt vendte denne musikalske bevegelsen og dansen tilbake til Vest-Afrika og ble populær der, drevet fram av diskjockeyer. Coupé-décalé-dansen utvikler seg herfra og kalles deretter Afro-Décalé, og har i dag blitt en av de mest populære afrikanske urbane dansene på verdensbasis.
//
WELCOME TO A UNIQUE WORKSHOP I AFRO-DECALE
with Fallone Bagboda, one of the West-African Queens of the Coupé-Décalé
28 May from 13.00 until 15.30 and 29 May from 11.oo until 13.30 NB! All levels!

The Coupé Décalé is a mode of musical expression and dance that emerged in the early 2000s, initiated by young Ivorians living in France, with tonic rhythms inspired by Ivorian and Congolese percussion. The term refers to the Ivorian street snake, «coupé» which means «to make money», in one way or another, and «décalé», send it as a money transfer to the home country.

Quite quickly, this musical movement and dance returned to West Africa and became popular there under the impetus of disc jockeys. The coupé-décalé dance evolves then is named then Afro-Décalé, has today become one of the most popular African urban dances on a planetary scale.

Admission: for 2 days: NOK 1,200, price for CAK’s students NOK 1.000, –
Admission: for only 1 day: Kr. 800, – price for CAK’s students NOK 700, –
Registration and payment to account: 7058.05.29753.

VELKOMMEN TIL EN SMAK AV KULTUR!

VELKOMMEN TIL EN SMAK AV KULTUR!

28. mai 2022 - 29. mai 2022 | 20:00 - 02:00

VELKOMMEN TIL EN SMAK AV KULTUR // WLCOME TO A TASTE OF CULTURE
28. Mai 2022 kl. 20.00 – 02.30

Vi ønsker publikum velkommen til et kulturelt rammeverk for oppdagelse av afrikansk gastronimi med musikalsle og danseopptredner!
//
We welcome the public to a cultural framework for discovering African gastronomy with musicals and dance performers!

Program:
7:00 p.m. – Doors open
8:00 p.m. – Dance show with 3 of West Africa’s queens in Coupé Décalé
Fallone Bagboda, Jacqueline Lou Zoule & Ines «Tshala» Assi
9.00 p.m. – Champions League Final Liverpool vs Real Madrid on big screen
11:00 p.m. – 2:30 a.m. Discotek featuring DJ Delambert

TICKET PRICE with food: Kr. 350, – pr pers. Kr. 600, – for two!
TICKET PRICE without food Kr. 250, – pr pers.

Bordreservasjon/ Book a table here