Regjeringen la 7. mai fram sin plan for å lempe på tiltakene som er iverksatt for å bekjempe spredningen av Korona-viruset, og det er nå tillatt å samle 50 personer på offentlige arrangementer forutsatt at de tilstedeværende holder 1 meter avstand fra hverandre. Dette er positive nyheter som vil hjelpe oss å starte en «gradvis gjenåpning» av CAKs aktiviteter.
Følg oss på Facebook for mer info!

// On May 7, the government presented its plan to relax measures to curb the spread of the Corona pandemic, and 50 people are now allowed to meet at public events as long as social distance is respected. This is positive news that will help us start a "gradual reopening" of CAK's activities.
Follow us on Facebook for more info!

Ny info kommer snart