Informasjon til alle deltakere i CAK-aktiviteter

To dager etterat vi delte våre optimistiske prognoser med dere 22. januar om en nær forestående gjenopptakelse av CAK aktiviteter, har norske myndigheter besluttet å utsette gjenåpningen av Oslo på ubestemt tid i lys av de nye truslene knyttet til den engelske varianter av COVID-19 i Norge. Ut fra den siste oppdateringen fra kommunale myndigheter er gjenåpningen av Oslo foreløpig utsatt i ytterligere 2 uker.

Da vi vet at mange av dere har savnet å komme i gang med kursaktivitetene, har vi bestemt å tilby interesserte et to-ukers kurs i AFROMIX f.o.m. førstkommende tirsdag. Dette innebærer at vi tilbyr våre tidligere elever et online kurs via ZOOM på tirsdager og torsdager f.o.m. 23. februar t.o.m. 5. mars. Se informasjon her: https://cak.no/afrodans-i-oslo/

OBS! Angående trommekurset vil vi i løpet av de kommende dagene komme med et kurstilbud

Følg oss på Facebook for mer info!

// Information for all participants in CAK activities

Two days after we shared our optimistic forecasts with you on January 22 about an imminent resumption of CAK activities, the Norwegian authorities have decided to postpone the reopening of Oslo indefinitely in light of the new threats associated with the English variants of COVID-19 in Norway. Based on the latest update from the municipal authorities, the reopening of Oslo has been postponed for another 2 weeks.

As we know that many of you have missed getting started with the course activities, we have decided to offer interested parties a two-week course in AFROMIX from Africa from next Tuesday. This means that we offer our former students an online course via ZOOM on Tuesdays and Thursdays from Feb. 23 until March 5.
See information here: https://cak.no/afrodans-i-oslo/

NOTE! Regarding the drum course, we will in the coming days come up with a course offer. 

Follow us on Facebook for more info!

Trommekurs

Lær å spille afrotrommer midt i Oslo – og unn deg selv en unik opplevelse av livsglede!

Trommekurs på CAK tar sikte på å dekke deltakerens eget musikalske behov, enten ferdigheten skal brukes profesjonelt eller på hobbybasis. Kurset er i hovedsak tenkt på bruk av tradisjonelle afrikanske trommer som hovedinstrument.

//

Learn African drumming and give yourself a unique and joyful experience!

The course aims to cover the participant’s own musical needs, whether the skills are to be used professionally or on a hobby basis. The course is mainly intended for the use of traditional African drums as the main instrument.

ntb4877
stripe_3600

MANDAGER / MONDAYS

TROMMEKURS / DRUM CLASS

LITT-OVET/ ØVET
// INTERMEDIATE/ ADVANCED

Start: Informasjon om dette vil følge!
// Information will follow!

TROMMEKURS / DRUM CLASS

NYBEGYNNERE
// BEGINNERS

Start: Informasjon om dette vil følge!
// Information will follow!

ONSDAGER / WEDNESDAYS

TROMMEKURS / DRUM CLASS

PARKINSJONISTER
// PARKINSONISTS

Start: Informasjon om dette vil følge!
// Information will follow!

PÅMELDING

Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!

//

Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

 

Kontakt oss // Contact us:
afrikult@online.no eller 97710596

Instruktør / Instructor

Bacary Sagna (Senegal)

Bacary Sagna kommer fra Casamance i Sør-Senegal og kommer fra en griot-familie, en gammel kaste budbærere av den gamle musikk- og muntlige tradisjonen i Senegal

Bacary har en årrekke holdt trommekurs i Casamance. og er også glødende opptatt av å formidle musikkulturen til barn og unge. Han har ledet flere barne- og ungdomsgruppen og tatt initiativet til at Mama Africa har en juniortrupp, som stadig rekrutterer unge talenter .

Bacary har siden 2010 hatt samarbeid med Sande Kommune og kulturskolen der. Tre ganger har unge dansere fra Norge reist på utveksling til Casamance. Siden 2019 spiller han for CAK i Oslo.

//

Bacary Sagna (Senegal)

Bacary Sagna hails from Casamance in southern Senegal and comes from a griot family, an old caste messenger of the ancient music and oral tradition in Senegal:

He learned to play as a boy and became an early member of a traditional music and dance ensemble Mama Africa for which he later became artistic director. Before coming to Norway, he was also a member of the dance company Compagnie Bakalama in the capital Dakar.

Bacary has held a drum course in Casamance for many years. and is also passionate about communicating the music culture to children and young people. He has led several children's and youth groups and initiated the initiative that Mama Africa has a junior squad, which is still recruiting young talent.

Bacary has since 2010 collaborated with Sande Kommune and the cultural school there. Three times young dancers from Norway have traveled to Casamance. Since 2019 he plays for CAK – African Culture Institute in Oslo.

thumbnail_IMG-20200519-WA00070011