Trommekurs

Lær å spille afrotrommer midt i Oslo – og unn deg selv en unik opplevelse av livsglede!

Trommekurs på CAK tar sikte på å dekke deltakerens eget musikalske behov, enten ferdigheten skal brukes profesjonelt eller på hobbybasis. Kurset er i hovedsak tenkt på bruk av tradisjonelle afrikanske trommer som hovedinstrument.

//

Learn African drumming and give yourself a unique and joyful experience!

The course aims to cover the participant’s own musical needs, whether the skills are to be used professionally or on a hobby basis. The course is mainly intended for the use of traditional African drums as the main instrument.

NB! The life in Pilestredet 75c will soon be over for CAK as the building where the institute has been located for 30 years is to be demolished.
The autumn season's courses and other cultural offerings will therefore have a shorter duration than in previous years, as a large part of the time will be devoted to moving. See our courses and cultural offers
//

OBS! Livetiden i Pilestredet 75c er snart over for CAK da bygget der instituttet har holdt til i 30 år skal rives. Høstsesongens kurs og annen kulturtilbud vil derfor ha en kortere varighet enn i tidligere år, i det en stor del av tiden skal vies til flytting. Se våre kurs -og kulturtilbud.

ntb4877
stripe_3600

MANDAGER / MONDAYS

TROMMEKURS / DRUM CLASS / AUTUMN SESSION

NYBEGYNNERE
// BEGINNERS
Start: 15.08. 17.00 - 18.00
1 time over 8 uker // 1 hour in 8 weeks
NOK 1.200,-
Studenter/Students NOK 1.000,-
Grupperabatt/ Group discount (min. 3 pers)
NOK 800,-

TROMMEKURS / DRUM CLASS / AUTUMN SESSION

LITTØVET
// INTERMEDIATE 
Start: 15.08. 18.00 - 19.30
1 time over 8 uker // 1 hour in 8 weeks
NOK 1.500,-

TROMMEKURS / DRUM CLASS / AUTUMN SESSION

ØVET
// ADVANCED
Start: 15.08. 19.30 - 21.00
1 time over 8 uker // 1 hour in 8 weeks
NOK 1.500,-

PÅMELDING

Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!

//

Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

 

Kontakt oss // Contact us:
afrikult@online.no eller 97710596

Instruktør / Instructor

Bacary Sagna (Senegal)

Bacary Sagna kommer fra Casamance i Sør-Senegal og kommer fra en griot-familie, en gammel kaste budbærere av den gamle musikk- og muntlige tradisjonen i Senegal

Bacary har en årrekke holdt trommekurs i Casamance. og er også glødende opptatt av å formidle musikkulturen til barn og unge. Han har ledet flere barne- og ungdomsgruppen og tatt initiativet til at Mama Africa har en juniortrupp, som stadig rekrutterer unge talenter .

Bacary har siden 2010 hatt samarbeid med Sande Kommune og kulturskolen der. Tre ganger har unge dansere fra Norge reist på utveksling til Casamance. Siden 2019 spiller han for CAK i Oslo.

OBS! Påmeldingsfrist for alle viderekomne kurs: 14.08.2022 OBS! Prioritering vil gis innbetalinger foretatt før påmeldingsfristen!

//

Bacary Sagna (Senegal)

Bacary Sagna hails from Casamance in southern Senegal and comes from a griot family, an old caste messenger of the ancient music and oral tradition in Senegal:

He learned to play as a boy and became an early member of a traditional music and dance ensemble Mama Africa for which he later became artistic director. Before coming to Norway, he was also a member of the dance company Compagnie Bakalama in the capital Dakar.

Bacary has held a drum course in Casamance for many years. and is also passionate about communicating the music culture to children and young people. He has led several children's and youth groups and initiated the initiative that Mama Africa has a junior squad, which is still recruiting young talent.

Bacary has since 2010 collaborated with Sande Kommune and the cultural school there. Three times young dancers from Norway have traveled to Casamance. Since 2019 he plays for CAK – African Culture Institute in Oslo.

NB! Registration dealine for all intermediate and advanced classes: 14.08.2022. NB! Priority will be given to payments before the registration dealine!

thumbnail_IMG-20200519-WA00070011