Velkommen til sesongstart høsten- 2021

I forbindelse med at Oslo kommune nå har innført en gradvis gjenåpning av kulturaktiviteter i hovedstaden, kan CAK endelig gjenoppta aktivitetene i følgende rekkefølge:

Afrodans – viderekomne: 24.08.2021
Afrodans – nybegynnere: 13.09.2021
Trommekurs – viderekomne: 13.09.2021
Trommekurs – nybegynnere: 20.09.2021
Afrikansk Lekestue for barn: 20.09.2021

Vi anbefaler at brukerne overholder myndighetenes krav for å begrense smitte av Corona-viruset som fortsatt er en trussel ved at dere enten vasker hendene på toalettet eller bruker hånddesinfisering så ofte det er nødvendig og holder et minimum med 1 meter avstand med personer i samme rom. Husk å holde dem hjemme hvis du er syk!

Følg oss på Facebook for mer info!

//

Welcome to the start of the Autumn - 2021 season
In connection with the fact that the City of Oslo has now proclamed a gradual reopening of cultural activities in the capital, CAK can finally resume his activities in the following order:
Afrodans - advanced: 24.08.2021
Afrodans - beginners: 13.09.2021
Drum course - advanced: 13.09.2021
Drum course - beginners: 20.09.2021
African Playroom for children: 20.09.2021
We recommend that users comply with government requirements to limit the spread of the Corona virus which remains a threat by either washing your hands in the toilet or using hand sanitizer as often as necessary and keeping a minimum of 1 meter away from people in the same room. Remember to keep yourself at home if you are not feeling well!

Follow us on Facebook for more info!

Trommekurs

Lær å spille afrotrommer midt i Oslo – og unn deg selv en unik opplevelse av livsglede!

Trommekurs på CAK tar sikte på å dekke deltakerens eget musikalske behov, enten ferdigheten skal brukes profesjonelt eller på hobbybasis. Kurset er i hovedsak tenkt på bruk av tradisjonelle afrikanske trommer som hovedinstrument.

//

Learn African drumming and give yourself a unique and joyful experience!

The course aims to cover the participant’s own musical needs, whether the skills are to be used professionally or on a hobby basis. The course is mainly intended for the use of traditional African drums as the main instrument.

ntb4877
stripe_3600

MANDAGER / MONDAYS

TROMMEKURS / DRUM CLASS

LITT-OVET/ ØVET
// INTERMEDIATE/ ADVANCED
Start: 13.09.2021
1½ time over 12 uker // 1½ hours in 12 weeks
NOK 2.700,-

 

TROMMEKURS / DRUM CLASS

NYBEGYNNERE
// BEGINNERS
Start: 20.09.2021
1 time over 12 uker // 1 hour in 12 weeks
NOK 2.000,-
Studenter/Students NOK 1.900,-
Grupperabatt/ Group discount (min. 3 pers)
NOK 1.500,-

PÅMELDING

Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!

//

Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

 

Kontakt oss // Contact us:
afrikult@online.no eller 97710596

Instruktør / Instructor

Bacary Sagna (Senegal)

Bacary Sagna kommer fra Casamance i Sør-Senegal og kommer fra en griot-familie, en gammel kaste budbærere av den gamle musikk- og muntlige tradisjonen i Senegal

Bacary har en årrekke holdt trommekurs i Casamance. og er også glødende opptatt av å formidle musikkulturen til barn og unge. Han har ledet flere barne- og ungdomsgruppen og tatt initiativet til at Mama Africa har en juniortrupp, som stadig rekrutterer unge talenter .

Bacary har siden 2010 hatt samarbeid med Sande Kommune og kulturskolen der. Tre ganger har unge dansere fra Norge reist på utveksling til Casamance. Siden 2019 spiller han for CAK i Oslo.

//

Bacary Sagna (Senegal)

Bacary Sagna hails from Casamance in southern Senegal and comes from a griot family, an old caste messenger of the ancient music and oral tradition in Senegal:

He learned to play as a boy and became an early member of a traditional music and dance ensemble Mama Africa for which he later became artistic director. Before coming to Norway, he was also a member of the dance company Compagnie Bakalama in the capital Dakar.

Bacary has held a drum course in Casamance for many years. and is also passionate about communicating the music culture to children and young people. He has led several children's and youth groups and initiated the initiative that Mama Africa has a junior squad, which is still recruiting young talent.

Bacary has since 2010 collaborated with Sande Kommune and the cultural school there. Three times young dancers from Norway have traveled to Casamance. Since 2019 he plays for CAK – African Culture Institute in Oslo.

thumbnail_IMG-20200519-WA00070011