Trommekurs

Lær å spille afrotrommer midt i Oslo – og unn deg selv en unik opplevelse av livsglede!

Trommekurs på CAK tar sikte på å dekke deltakerens eget musikalske behov, enten ferdigheten skal brukes profesjonelt eller på hobbybasis. Kurset er i hovedsak tenkt på bruk av tradisjonelle afrikanske trommer som hovedinstrument.

//

Learn African drumming and give yourself a unique and joyful experience!

The course aims to cover the participant’s own musical needs, whether the skills are to be used professionally or on a hobby basis. The course is mainly intended for the use of traditional African drums as the main instrument.

 

ntb4877
stripe_3600

MANDAGER / MONDAYS

TROMMEKURS / DRUM CLASS / AUTUMN SESSION

TROMMEKURSENE FORTSETTER

Vi ønsker med dette å meddele at levetiden i Pilestredet 75C har blitt forlenget til 30. oktober. Dette har følgelig gitt oss mulighet til også å forlenge kursene med 3 ekstra uker f.o.m. uke nr. 41. t.o.m. uke nr. 43.
Pris å betale for alle nybegynnere: kr. 500,- og kr. 400,- for studenter.
Pris å betale for alle viderekomne: kr. 600,- og kr. 900,- for to ganger i uken.
Den ekstra kursavgiften betales til CAK på kontonr. 7058 05 29753OBS! Kursene går som vanlig i høstferien

Merk! Gå ikke glipp av veldedighetskonserten til støtte for CAK lørdag15. oktober kl. 14.00 – 23.00. informasjon om dette vil følge.
//
DRUM LESSONS CONTINUE

We would like to hereby announce that the life of the Pilestredet 75C has been extended until October 30th. This therefore gave us the possibility of also extending the courses for an additional 3 weeks from week n° 41. up to and including week n°43. Fee to be paid for all beginners: NOK. 500 and NOK. NOK 400 for students.
Fee for all advanced levels: NOK. 600 NOK and NOK. NOK 900 for twice a week.

Additional course fees are paid to the CAK on account no. 7058 05 29753

WARNING! Classes are held as usual during the autumn holidays

To note! Don't miss the charity concert in support of the CAK on Saturday 15 October at 2.00 – 11.00 p.m. information on this will follow.

 

PÅMELDING

Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!

//

Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

 

Kontakt oss // Contact us:
afrikult@online.no eller 97710596

Instruktør / Instructor

Bacary Sagna (Senegal)

Bacary Sagna kommer fra Casamance i Sør-Senegal og kommer fra en griot-familie, en gammel kaste budbærere av den gamle musikk- og muntlige tradisjonen i Senegal

Bacary har en årrekke holdt trommekurs i Casamance. og er også glødende opptatt av å formidle musikkulturen til barn og unge. Han har ledet flere barne- og ungdomsgruppen og tatt initiativet til at Mama Africa har en juniortrupp, som stadig rekrutterer unge talenter .

Bacary har siden 2010 hatt samarbeid med Sande Kommune og kulturskolen der. Tre ganger har unge dansere fra Norge reist på utveksling til Casamance. Siden 2019 spiller han for CAK i Oslo.

OBS! Påmeldingsfrist for alle viderekomne kurs: 14.08.2022 OBS! Prioritering vil gis innbetalinger foretatt før påmeldingsfristen!

//

Bacary Sagna (Senegal)

Bacary Sagna hails from Casamance in southern Senegal and comes from a griot family, an old caste messenger of the ancient music and oral tradition in Senegal:

He learned to play as a boy and became an early member of a traditional music and dance ensemble Mama Africa for which he later became artistic director. Before coming to Norway, he was also a member of the dance company Compagnie Bakalama in the capital Dakar.

Bacary has held a drum course in Casamance for many years. and is also passionate about communicating the music culture to children and young people. He has led several children's and youth groups and initiated the initiative that Mama Africa has a junior squad, which is still recruiting young talent.

Bacary has since 2010 collaborated with Sande Kommune and the cultural school there. Three times young dancers from Norway have traveled to Casamance. Since 2019 he plays for CAK – African Culture Institute in Oslo.

NB! Registration dealine for all intermediate and advanced classes: 14.08.2022. NB! Priority will be given to payments before the registration dealine!

thumbnail_IMG-20200519-WA00070011