Trommekurs

Lær å spille afrotrommer midt i Oslo – og unn deg selv en unik opplevelse av livsglede!

Trommekurs på CAK tar sikte på å dekke deltakerens eget musikalske behov, enten ferdigheten skal brukes profesjonelt eller på hobbybasis. Kurset er i hovedsak tenkt på bruk av tradisjonelle afrikanske trommer som hovedinstrument.

//

Learn African drumming and give yourself a unique and joyful experience!

The course aims to cover the participant’s own musical needs, whether the skills are to be used professionally or on a hobby basis. The course is mainly intended for the use of traditional African drums as the main instrument.

 

ntb4877
stripe_3600

MANDAGER / MONDAYS

TROMMEKURS / DRUM CLASS / AUTUMN SESSION

18.00 - 19.00
Beginnere/ Beginners
start: 18.09.2023

Sted/ location: Cosmopolite
Vogts gate 64 0477 Oslo

1 time over 7 uker // 1 hour in 7 weeks
NOK 1.400

Lærer: Eloge Oulaï (Côte d´Ivoire)

 

PÅMELDING

Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!

//

Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

 

Kontakt oss // Contact us:
afrikult@online.no eller 97710596

Instruktør / Instructor

thumbnail_IMG-20200519-WA00070011