ÅRETS KULTURTEMA

Det kulturelle temaet for perioden september 2019 til oktober 2020 var opprinnelig dedikert til Elfenbenskysten.

På grunn av den utviklingen av helsekrisen, som førte til gjentatte nedstenginger av mye av den sosiale, økonomiske og kulturelle virksomheten i Oslo-området, har vi bestemt å forlenge prosjektets varighet frem til oktober 2021 for å gjøre det mulig å oppnå de forventede resultatene av prosjektet.
//
The cultural theme for the period September 2019 to October 2020 was originally dedicated to the Ivory Coast. Due to the development of the health crisis, which led to repeated closures of much of the social, economic and cultural activities in the Oslo area, we have decided to extend the project’s duration until October 2021 to make it possible to achieve the expected results of the project

Tidligere kulturtemaer/ Former cultural topics:
Algerie, Tunisia, Marokko, Namibia, Mosambik, Ghana, Mali, Angola, Burkina Faso, Botswana, Senegal, Guinea. Afro descendants populations Cultures from: Mexico, Uruguay, Argentina, Peru, Venezuela, India & Cuba.