Gi en gave

Støtt CAKs kulturelle og holdningsskapende tiltak i Norge!

Din pengegave er med skattefradrag!

Offentlig støtte dekker dessverre bare en del av instituttets driftskostnader. Vi er avhengig av sjenerøse enkeltpersoner for å bidra til å kunne fortsette våre kulturelle og holdningsskapende tiltak; seminarer,  utstillinger, eventyrtimer for barn, foredrag, litteratur- og filmkvelder og mye mer. Din gave vil bidra til å videreføre CAKs viktige innsats innen kulturformidling og antirasistisk arbeid.


OBS! Pengegaver til CAK inntil 30.000 er berettiget til skattefradrag!

//

Support CAK's cultural and attitudinal measures in Norway!

Your money gift is with tax deductions!

Public support unfortunately only covers part of the department's operating costs. We rely on generous individuals to help us continue our cultural and attitudinal efforts; seminars, exhibitions, adventure lessons for children, lectures, literature and film evenings and much more. Your gift will contribute to continuing CAK's important efforts in cultural communication and anti-racist work.

NB! Donations to CAK up to 30,000 are eligible for tax deductions!

STØTT OSS MED

VIPPS

 
VIPPS nr: 120430
STØTT OSS VIA

BANKKONTO

 
KONTONR: 7058.0529.753