Stateless

19. okt 2019 | 19:00 - 21:00

Stateless (Apatride) Drama by Narjiss Nejjar – France, Morocco ((2018) Norwegian Premiere

Duration: 114 min
Language: Arabic, French/ English subt.

Festivals:
Berlinale, 2018

Hénia, a stateless young woman, tries desperately to return to Algeria to join her family, torn apart by History since 1975, when Algeria expelled 350 000 Moroccans from the country. But a love story will blur the rules and sow chaos.
//
Hénia, en statsløs ung kvinne, prøver desperat å returnere til Algerie for å gjenforenes med familien sin, som historien har splittet siden 1975, da Algerie utviste 350 000 marokkanere fra landet. Men en kjærlighetshistorie bryter reglene og skape kaos.


Narjiss Nejjar

Born in Tangier, Morocco, Narjiss Nejjar is a director and screenwriter.
She studied at ESRA (Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle) in Paris. In 1994, she directed her first documentary L’exigence de la Dignite. She has worked on documentaries as well as fiction films; her best known feature film, Les Yeux Secs initially started as a documentary about the women of Tizi but the women declined to be filmed. The film was screened at the 2003 Cannes film festival and the 4th International Festival of Rabat Film where she received the grand prize.

Narjiss Nejjar was in 2018 appointed director of the Moroccan Cinematheque. With the ambition of making cinema a vector of development, it recently supported the «Cinema on the Wall» initiative. Three questions for one whose mission is to enlarge and preserve the Cinémathèque of the Kingdom. Nejjar is the daughter to the novelist Noufissa Sbai.
//
Narjiss Nejjar er født i Tanger, Marokko, og er regissør og manusforfatter. Hun studerte ved ESRA (Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle) i Paris. I 1994 regisserte hun sin første dokumentar L’exigence de la Dignite. Hun har jobbet med dokumentarer så vel som skjønnlitterære filmer; hennes mest kjente spillefilm, Les Yeux Secs startet opprinnelig som en dokumentar om kvinnene fra Tizi, men kvinnene nektet å bli filmet. Filmen ble vist på filmfestivalen i Cannes i 2003 og den fjerde internasjonale filmfestivalen i Rabat og vant den største prisen.

Narjiss Nejjar ble i 2018 oppnevnt til direktør for den marokkanske Cinemateket. Hennes ambisjonen har vært å gjøre kino til en vektor for utvikling.

Daniella Woldemichael

Daniella Woldemichael

 

 

 

Master of ceremonies: Daniella Woldemichael, CEO, Afrinicity Group.

 

 

 

 

 
Stateless

CAK - Center for Afrikansk Kulturformidling, Pilestredet, Oslo, Norge

Finn frem