Rafiki

17. okt 2019 | 18:30 - 19:45

Rafiki (2018) Drama by Wanuri Kahiu (Kenya)
Duration: 83 min
Language: Swahili/English
Awards: Best female interpretation, Fespaco 2019

“Good Kenyan girls become good Kenyan wives,” but Kena and Ziki long for something more. Despite the political rivalry between their families, the girls resist and remain close friends, supporting each other to pursue their dreams in a conservative society. When love blossoms between them, the two girls will be forced to choose between happiness and safety.
//
”Gode ​​kenyanske jenter blir gode kenyanske koner!” men Kena og Ziki lengter etter noe mer. Til tross for den politiske rivaliseringen mellom familiene deres, motstår jentene og forblir nære venner, og støtter hverandre for å realisere drømmene sine i et konservativt samfunn. Når kjærligheten blomstrer mellom dem, blir de to jentene tvunget til å velge mellom lykke og sikkerhet.


Wanuri Kahiu is a Kenyan film director, producer, and author. She has received several awards and nominations for the films which she directed, including the awards for Best Director, Best Screenplay and Best Picture at the Africa Movie Academy Awards in 2009 for her dramatic feature film From a Whisper (Source: Wikipedia)
//
Wanuri Kahiu er en kenyansk filmregissør, produsent og forfatter. Hun har mottatt flere priser og nominasjoner for filmene hun har regissert, inkludert prisene for beste regissør, beste manus og beste bilde på Africa Movie Academy Awards i 2009 for sin dramatiske spillefilm From a Whisper (Kilde: Wikipedia)

Daniella Woldemichael

Daniella Woldemichael

 

 

Master of ceremonies: Daniella Woldemichael, CEO, Afrinicity Group.

 

 

 

 

 

 

 

 
Rafiki

CAK - Center for Afrikansk Kulturformidling, Pilestredet, Oslo, Norge

Finn frem