DESRANCES

15. okt 2019 | 20:00 - 21:45

DESRANCE (2019) fiction by Apolline Traoré (Burkina Faso), Norwegian Premiere
Duration: 96 min
Language: French | Eng subt.

Awards:
Prix du meilleurs décor, fespaco, 2019

Francis left Haiti following the death of his parents assasinated by soldiers of the dictatorial regime in

place. Settled in Abidjan, with his Ivorian wife Aïssey and his daughter Haila 12 years, he looks forward to the birth of an heir. Asïssey is about to give birth, a civil war breaks out in Abidjan. Francis will discover the unsuspected courage of his daughter and understand that she is the worthy heiress of his illustrious ancestor.
//
Francis forlot Haiti etter at foreldrene hans ble myrdet av det diktatoriske regimet i hjemlandet. Han bosetter seg i Elfenbenskysten sammen med sin ivorianske kone Aïssey og den 12 årige datteren Haila. Francis gleder seg til snart å få en arving. Men da Aissey er i ferd med å føde, bryter det ut borgerkrig i landet. Francis oppdager etter hvert datterens uventede mot og begynner å forstå at hun er hans verdige arving etter sin berømte stamfar.

– Til dags dato finner vi foreldre i samfunnet vårt som sender guttene sine på skolen i stedet for jentene, fordi jenter kommer til å gifte seg og forlate familien. Jeg ønsket i denne filmen å vise at en jente også kan være arving på lik linje med gutter. (Apolline Traoré)


Apolline Traoré

Apolline Traoré

Apolline Traoré is born in Burkina Faso, Traoré had her college education at Emerson College in Boston after traveling around the world with her father who worked for the United Nations. She obtained her Bachelor’s degree in directing in 1998 and then moved to Los Angeles. Traoré, however, decided to return to her home country in 2008 to tell stories about her continent. Since then, she has made short films and television series, with DESRANCES being her third feature film. The film had its Grand National Premiere in Burkina Faso on 7 September 2019.

NB. Film director Apolline Traoré will be present at the film’s Oslo premiere at CAK!
//
Apolline Traoré er født i Burkina Faso. Hun tok sin utdanning ved Emerson College i Boston etter å ha reist verden rundt med faren som jobbet for FN. Hun en bachelorgrad i filmregi i 1998 og flyttet deretter til Los Angeles. Traoré bestemte seg i 2008 å etablere seg som filmskaper i hjemlandet. Siden, har hun laget kortfilmer og TV-serier. DESRANCES er hennes tredje spillefilmen. Filmen hadde sin store nasjonale premiere i Burkina Faso 7. september 2019.
NB. Filmregissør Apolline Traoré vil være tilstede ved filmens Oslo-premiere på CAK!

Daniella Woldemichael

 

Master of ceremonies: Daniella Woldemichael, CEO, Afrinicity Group.

 

 

 

 

 

 

 
DESRANCES

CAK - Center for Afrikansk Kulturformidling, Pilestredet, Oslo, Norge

Finn frem