Belle

16. okt 2019 | 18:00


Belle
(2014) Drama/Romance by Amma Asante (England/ Ghana)
Duration: 105 min
Language: English

The many award winning BELLE is inspired by the story of Dido Elizabeth Belle, the illegitimate daughter of a Royal Navy Captain. Belle’s lineage affords her certain privileges, yet the color of her skin prevents her from fully participating in the traditions of her social standing. Left to wonder if she will ever find love, Belle falls for an idealistic young vicar’s son bent on change who, with her help, shapes Lord Mansfield’s role as Lord Chief Justice to end slavery in England.
//
Denne mange prisvinnende filmen BELLE er historien om Dido Elizabeth Belle, admiral Sir John Lindsays uekte datter. Belle slektslinje gir henne visse privilegier, men hennes hudfarge forhindrer henne i fullt ut å delta i tradisjonene knyttet til hennes sosiale status. Langt fra å lure på om hun noen gang vil finne kjærlighet, forelsker Belle seg i en idealistisk ung sokneprests sønn, som er fast bestemt på å endre tingene. Med hennes hjelp ledet de høyesterettsdommer Lord Mansfield i en prosess som førte til avskaffelse av slaveri i England.


Amma Asante

Amma Asante

Amma Asante is a British filmmaker, screenwriter, She is a former child actress, who began her writing career at the age of 23 with a script deals from both Channel 4 in the UK and BBC. Her Ghanaian mother was an entrepreneur who owned her own African cosmetics and grocery store. Her father, also Ghanaian, was a trained accountant who later received qualifications to work in the United Kingdom.
//
Amma Asante er britisk filmskaper, manusforfatter og tidligere barneskuespiller. Hun begynte sin karriere i 23-årsalderen som manusforfatter for både Channel 4 i Storbritannia og BBC. Hennes ghanesiske mor var en gründer som eide sin egen afrikanske kosmetikk- og matbutikk i London. Faren, også ghaneser, var utdannet regnskapsfører som senere kvalifisert seg for å jobbe i Storbritannia.

Daniella Woldemichael

Daniella Woldemichael

Master of ceremonies: Daniella Woldemichael, CEO, Afrinicity Group.

 

 

 

 

 

 

 

 
Belle

CAK - Center for Afrikansk Kulturformidling, Pilestredet, Oslo, Norge

Finn frem