Afrikanske barnebokdager

05. nov 2019 - 10. nov 2019 | Hele dagen

Afrikanske Barnebokdager (ABBD) har vært arrangert i CAKs regi siden 1997 og er et forum for presentasjon av afrikansk barne- og ungdomslitteratur til det norske publikum. Dette er også et tiltak som er viktig for afrikanere bosatt i Norge, ikke minst for annengenerasjons afrikanske barn, å holde kontakten med sin egen kulturbakgrunn og derved styrke sitt eget selvbilde. ABBD skal også bidra til å gi afrikanske barnebokforfattere, illustratører og forlag, større mulighet til utvikling og spredning utover det afrikanske markedet.

//

African Children’s Exhibition (ACE) has been hosted by CAK since 1997 and is a forum for the presentation of African children’s and youth literature to the Norwegian audience. This is also an initiative that is important for Africans living in Norway, especially for second generation African children, to keep in touch with their original cultural background, thereby strengthening their self-esteem. ACE will also help to provide African children’s writers, illustrators and publishers with greater opportunities for development and spread beyond the African market.