Events eller teambuilding?

For bedre trivsel, samarbeid og produktivitet

Tilbudet retter seg mot alle interesserte bedrifter og institusjoner som ønsker å utvikle et bedre arbeidsmiljø. Vi innvier dine ansatte i et annerledes og spennende felleskap i samspill med afrikanske trommer og fysisk rytmisk utfoldende under ledelsen av Afrikas beste artister og pedagoger.

Varighet: fra 1½ til 3 timer (etter behov)

//

Towards an improved work environment, enhanced group interaction and increased productivity

Team–Building is a course offered to businesses and institutions seeking to develop an improved work environment.  We invite your employees to join in a unique and exciting experience involving African rhythmic movements and drumming under the guidance of some of Africa’s best artists and teachers.

Duration: 1h30 to 3 hours (as needed)

PRISER / PRICES

10 deltakere/ participants:
NOK 500,– per deltaker/per participant

15 – 30 deltakere/ participants:
NOK 400,– per deltaker/per participant

50+ deltakere/ participants
NOK 250,– per deltaker/per participant

•••

For mer info kontakt oss på e-post:
afrikult@online.no eller på tlf. 977 10 596

Contact us for further information!

Barnebursdager

Multi-ethnic children (7-10 years) having fun at birthday party.  Lit candle (number 8) on the cake.

Vi kan hjelpe til med å gjøre bursdagen til ditt barn virkelig morsom og festlig parallelt med Afrikansk lekestue på lørdager!

  • Dekorer ditt eget bursdagsrom
  • Lag ditt bursdagsarrangement
  • Delta parallelt på afrikansk lekestue

//

We can help make your child´s birthday really fun and festive at the African playroom on Saturdays!

  • We´ll provide a separate area
  • Make your own decorations and arrangements
  • Participate consecutuvely in our African children´s playroom

PRISER / PRICES

fra 10 – 15 barn, inkl. 2 voksne: kr. 800,-
fra 16 – 25 barn, inkl. 2 voksne: kr. 1.200,-

——–

Admission fees:
from 10 to 15 children, including 2 adults: NOK 800,-
from 16 to 25 children, including 2 adults NOK 1.200,-

•••

For mer info kontakt oss på e-post:
afrikult@online.no eller på tlf. 977 10 596

Contact us for further information!