Afrodans

Prøv et kurs i afrodans, midt i Oslo, og dans deg til velvære!

Våre kurs i Afrodans inkluderer både tradisjonelle så vel som såkalte urbane danser fra både Afrika sør for Sahara, samt andre stilarter av afrikansk inspirert dans.

Kom som den du er og opplev gleden ved afrikansk dans, kvitt deg med spenninger, uttrykk dine følelser med levende trommerytmer!

Try Afrodance!

Our courses in Afrodans include both traditional as well as so-called urban dances from sub-Saharan Africa as well as other styles of African inspired dances. Come as you are and experience the joy of African dance, rid yourself of excitement, express your feelings with live drumming!

OBS! Livetiden i Pilestredet 75c er snart over for CAK da bygget der instituttet har holdt til i 30 år skal rives. Høstsesongens kurs og annen kulturtilbud vil derfor ha en kortere varighet enn i tidligere år, i det en stor del av tiden skal vies til flytting. Se våre kurs -og kulturtilbud.
//

OBS! Livetiden i Pilestredet 75c er snart over for CAK da bygget der instituttet har holdt til i 30 år skal rives. Høstsesongens kurs og annen kulturtilbud vil derfor ha en kortere varighet enn i tidligere år, i det en stor del av tiden skal vies til flytting. Se våre kurs -og kulturtilbud.

stripe_3600
stripe_3600
stripe_3600

KURSPLAN HØSTEN/ AUTUMN SESSION - 2022
AFRODANS

TIRSDAG / TUESDAY

Kl. 17.00 - 18.00

AFRO TRAD

NYBEGYNNERE 
// BEGYNNERS
Start: 16.08.

Kl. 18.00 - 19.30

AFRO TRAD

ØVET
// ADVANCED
Start:  16.08.

ONSDAG / WEDNESDAY

Kl. 17.00 - 18.30

AFRO TRAD

Litt øvet  
// Intermediate
Start: 17.08.

TORSDAG / THURSDAY

Kl. 18.00 - 19.30

AFRO TRAD

ØVET
// ADVANCED
Startet: 18.08

Kl. 19.30 - 20.30

AFRO TRAD

NYBEGYNNERE
// BEGINNERS
Startet: 18.08

FREDAG / FRIDAY

Kl. 17.30 - 19.00

AFRO TRAD

ØVET
// ADVANCED
Startet: 19.08

PRISER / PRICE

NYBEGYNNERE / BEGINNERS
1 time over 8 uker // 1 hour in 8 weeks
NOK 1.200,-

Studenter/Students
NOK 1.000,-

Grupperabatt/ Group discount (min. 3 pers)
NOK 800,-

• • •

VIDEREKOMNE/ INTERMEDIATE & ADVANCED
1½ time over 8 uker // 1½ hours in 8 weeks
NOK 1.500,-

To ganger i uka // Twice a week:
NOK 2.300,-

Påmeldingsfrist for alle viderekomne kurs: 14.08.2022 OBS! Prioritering vil gis innbetalinger foretatt før påmeldingsfristen! // Registration dealine for all intermediate and advanced classes: 14.08.2022. NB! Priority will be given to payments before the registration dealine!

 

DANSERETNINGER /DANCE STYLE

AFRO TRAD

Afrotrad-klasser er basert på undervisning i tradisjonelle afrikanske danser der vi bruker levende trommemusikk. // - Afro trad classes are based on teaching traditional African dannes where we use live drum music.

 

 

PÅMELDING / REGISTRATION

HVEM/ HVA/ HVOR
De som gikk på nybegynnerkursene i vinteren skal melde seg på LITTØVET
De som gitt på Litt-øvet skal fortsette på samme nivå eller gå over til øvet.
De som gikk på Øvet skal fortsette på samme nivå.

//

WHO WHAT WHERE?
Those who attended the beginner courses in the winter should sign up for Begynners+

Those who attended the Intermediate must continue on the same level or go over to the advanced.
Those who attended the advanced must continue at the same level.

Lærere i Afrodans / teachers

Lærer i Afrodans: Koffi Konan Anselme (Côte d´Ivoire)// Koffi Konan Anselme (Côte d´Ivoire)

 

stripe

Barth Niava (Elfenbenskysten)
// Barth Niava (Côte d´Ivoire)

 

 

NyttphotoBarth

Påmelding

Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!

//

Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

 

Kontakt oss // Contact us:
afrikult@online.no eller 97710596