Skip to content

Afrodans

Prøv et kurs i afrodans, midt i Oslo, og dans deg til velvære!

Våre kurs i Afrodans inkluderer både tradisjonelle så vel som såkalte urbane danser fra Afrika sør for Sahara. Kom som du er og opplev gleden ved afrikansk dans, kvitt deg med spenninger, uttrykk dine følelser med levende trommerytmer!

//

Try African Dance!

Our courses in Afrodans include both traditional as well as so-called urban dances from sub-Saharan Africa.Come as you are and experience the joy of African dance, rid yourself of excitement, express your feelings with live drumming!

stripe_3600
stripe_3600
stripe_3600

KURSPLAN AFRODANS

MANDAG

Kl. 19.00 - 20.00

AFRO URBAN

NYBEGYNNERE / BEGINNERS
Start 23.09.19

TIRSDAG

Kl. 18.00 - 19.30

AFRO TRAD

ØVET / ADVANCED
Start 17.09.19

Kl. 18.00 - 19.30

AFRO TRAD

ØVET / ADVANCED
Start 17.09.19

ONSDAG

Kl. 17.00 - 18.00

AFRO TRAD

NYBEGYNNERE / BEGINNERS
Start 25.09.19

Kl. 17.00 - 18.00

AFRO TRAD

NYBEGYNNERE / BEGINNERS
Start 25.09.19

TORSDAG

TORSDAG

TORSDAG

TORSDAG

FREDAG

Kl. 17.30 - 19.00

AFRO TRAD

ØVET / ADVANCED
Start 20.09.19

Kl. 17.30 - 19.00

AFRO TRAD

ØVET / ADVANCED
Start 20.09.19

PRISER / PRICE

NYBEGYNNERE / BEGINNERS
1 time over 12 uker // 1 hour in 12 weeks
NOK 2.000,-
Studenter/Students NOK 1.800,-
Grupperabatt/ Group discount (min. 3 pers) NOK 1.200,-

 

• • •

LITT ØVET & ØVET /
INTERMENDIATE & ADVANCED
1,5 time over 12 uker // 1,5 hour in 12 weeks
NOK 2.300,-

To ganger i uka // Twice a week:
NOK 2.900,-

DANSERETNINGER

AFRO TRAD
består av undervisning i KUN afrikansk tradisjonell dans. // - consists of teaching in African traditional dance

AFRO URBAN
består av undervisning i KUN AFRO Urban dans. // - reffers to African Urban Dance ONLY

AFROMIX 
er undervisning som kombinerer afrotrad og afrourban dans. // - is ​​teaching that combines both rotational and afrourban dance.

PÅMELDING / REGISTRATION

HVEM/ HVA/ HVOR
De som gikk på nybegynnerkursene i vinteren skal melde seg på litt-øvet/Intermediate
De som gitt på Litt-øvet skal fortsette på samme nivå eller gå over til øvet.
De som gikk på Øvet skal fortsette på samme nivå.

//

WHO WHAT WHERE?
Those who attended the beginner courses in the winter should sign up for Intermediate

Those who attended the Intermediate must continue on the same level or go over to the advanced.
Those who attended the advanced must continue at the same level.

Lærere i Afrodans / teachers

Lærer i Afrodans: Seri Anne Sophie, Gueye (Côte d´Ivoire)

Anne Sophie er spesialist i vestafrikansk tradisjonell og urban dans og skal være danselærer i residens på CAK i et års-periode. Anne Sophie er utlånt fra danse-kompaniet Aaninka. Ensemblet er basert i Elfenbenskystens hovedstad Abidjan. Hun har deltatt i mange festivaler og turnéer sammen dansekompaniet og holdt flere danseworshoper rundt om i verden.

//

Seri Anne Sophie, Gueye (Côte d´Ivoire)

Anne Sophie is a specialist in West African traditional and urban dance and will be a residency teacher at CAK for a period of one year. Anne Sophie is on loan from the dance company Aaninka. The ensemble is based in the Ivory Coast capital of Abidjan. She has participated in many festivals and tours together with the dance company and held several dance workshops around the world.

 

stripe

Barth Niava (Elfenbenskysten)

Bilde av Barth Niava på et trommekurs og afrodans

Barth Niava har hovedfag i musikkpedagogikk, fløytist, dansepedagog, skuespiller og grunnlegger av CAK – Afrikansk kulturinstitutt, som ble stiftet i Oslo i 1977. Barth vokste opp i et samfunn preget av et strengt matriarkalsk univers der bestemoren var beskytter av de kulturelle tradisjonene, inkludert musikk og dans.
Et av hovedmålene for virksomheten til CAK er å fremme en bred kulturell dialog mellom Norge og det afrikanske kontinentet og gi kjennskap til ulike afrikanske kunstformer, ferdigheter og skikker gjennom aktiv medvirkning og engasjement av norske deltakere.

//

Barth Niava (Côte d´Ivoire)

Barth Niava has a major in music education, flutist, dance pedagogue, actor, and founder of CAK – the African Centre of Culture – in Oslo in 1977. Barth was raised in the rigorous cultural universe of African matriarchal society, in a family where the grandmother was the guardian of ancestral cultural traditions, including music and dance. The ultimate goal of our Centre (CAK) is to promote a cultural dialogue between Norway and the African continent in a general manner and to introduce the Norwegian people to African culture by promoting active participation.

 

Barth2

Påmelding

Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!

//

Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

 

Kontakt oss // Contact us:
afrikult@online.no eller 21 39 61 06 ⁄07.

Scroll To Top