Velkommen til sesongstart høsten- 2021

I forbindelse med at Oslo kommune nå har innført en gradvis gjenåpning av kulturaktiviteter i hovedstaden, kan CAK endelig gjenoppta aktivitetene i følgende rekkefølge:

Afrodans – viderekomne: 24.08.2021
Afrodans – nybegynnere: 13.09.2021
Trommekurs – viderekomne: 13.09.2021
Trommekurs – nybegynnere: 20.09.2021
Afrikansk Lekestue for barn: 20.09.2021

Vi anbefaler at brukerne overholder myndighetenes krav for å begrense smitte av Corona-viruset som fortsatt er en trussel ved at dere enten vasker hendene på toalettet eller bruker hånddesinfisering så ofte det er nødvendig og holder et minimum med 1 meter avstand med personer i samme rom. Husk å holde dem hjemme hvis du er syk!

Følg oss på Facebook for mer info!

//

Welcome to the start of the Autumn - 2021 season
In connection with the fact that the City of Oslo has now proclamed a gradual reopening of cultural activities in the capital, CAK can finally resume his activities in the following order:
Afrodans - advanced: 24.08.2021
Afrodans - beginners: 13.09.2021
Drum course - advanced: 13.09.2021
Drum course - beginners: 20.09.2021
African Playroom for children: 20.09.2021
We recommend that users comply with government requirements to limit the spread of the Corona virus which remains a threat by either washing your hands in the toilet or using hand sanitizer as often as necessary and keeping a minimum of 1 meter away from people in the same room. Remember to keep yourself at home if you are not feeling well!

Follow us on Facebook for more info!

Afrodans

Prøv et kurs i afrodans, midt i Oslo, og dans deg til velvære!

Våre kurs i Afrodans inkluderer både tradisjonelle så vel som såkalte urbane danser fra både Afrika sør for Sahara, samt andre stilarter av afrikansk inspirert dans.

Kom som den du er og opplev gleden ved afrikansk dans, kvitt deg med spenninger, uttrykk dine følelser med levende trommerytmer!

Try Afrodance!

Our courses in Afrodans include both traditional as well as so-called urban dances from sub-Saharan Africa as well as other styles of African inspired dances. Come as you are and experience the joy of African dance, rid yourself of excitement, express your feelings with live drumming!

 

stripe_3600
stripe_3600
stripe_3600

KURSPLAN HØSTSEMESTERET- 2021 AFRODANS/ AFROURBAN

TIRSDAG / TUESDAYS

Kl. 17.00 - 18.00

AFRO TRAD

NYBEGYNNERE
// BEGINNERS
Start: 28.09.2021

Kl. 18.00 - 19.30

AFRO TRAD

LITT ØVET – ØVET
// INTERMEDIATE – ADVANCED
Startet: 24.08.2021

ONSDAG / WEDNESDAYS

Kl. 17.30 - 19.30

AFRO TRAD

LITT-ØVET
// INTERMEDIATE
Start: 29.09.2021

TORSDAG / THURSDAYS

Kl. 17.00 - 18.00

AFROMIX (Trad/Urban)

NYBEGYNNERE
// BEGINNERS
Start:30.09.2021

Kl. 1800 - 19.30

AFROMIX (Trad/Urban)

LITT ØVET – ØVET
// INTERMEDIATE – ADVANCED
Start: 30.09.2021

FREDAG / FRIDAY

Kl. 17.00 - 18.00

AFRO TRAD

NYBEGYNNERE
// BEGINNERS
Start: 01.10.2021

Kl. 18.00 - 19.30

AFRO TRAD

ØVET
// ADVANCED
Startet: 27.08.2021

PRISER / PRICE

NYBEGYNNERE / BEGINNERS
1 time over 12 uker // 1 hour in 12 weeks
NOK 2.000,-
To ganger i uka // Twice a week:
NOK 3.000,-
Studenter/Students NOK 1.900,-
Grupperabatt/ Group discount (min. 3 pers)
NOK 1.500,-
 • • •
VIDEREKOMNE/ INTERMEDIATE & ADVANCED
1½ time over 12 uker // 1½ hours in 12 weeks
NOK 2.700,-
To ganger i uka // Twice a week:
NOK 3.800,-

 

 

DANSERETNINGER

AFRO TRAD
består av undervisning i KUN afrikansk tradisjonell dans. // - consists of teaching in African traditional dance
AFRO URBAN
består av undervisning i KUN AFRO Urban dans. // - reffers to African Urban Dance ONLY

 

PÅMELDING / REGISTRATION

HVEM/ HVA/ HVOR
De som gikk på nybegynnerkursene i vinteren skal melde seg på litt-øvet/Intermediate
De som gitt på Litt-øvet skal fortsette på samme nivå eller gå over til øvet.
De som gikk på Øvet skal fortsette på samme nivå.

//

WHO WHAT WHERE?
Those who attended the beginner courses in the winter should sign up for Intermediate

Those who attended the Intermediate must continue on the same level or go over to the advanced.
Those who attended the advanced must continue at the same level.

Lærere i Afrodans / teachers


Lærer i Afrodans: Seri Anne Sophie, Gueye (Côte d´Ivoire)

Anne Sophie er spesialist i vestafrikansk tradisjonell og urban dans og skal være danselærer i residens på CAK i et års-periode. Anne Sophie er utlånt fra danse-kompaniet Aaninka. Ensemblet er basert i Elfenbenskystens hovedstad Abidjan. Hun har deltatt i mange festivaler og turnéer sammen dansekompaniet og holdt flere danseworshoper rundt om i verden.

//

Seri Anne Sophie, Gueye (Côte d´Ivoire)

Anne Sophie is a specialist in West African traditional and urban dance and will be a residency teacher at CAK for a period of one year. Anne Sophie is on loan from the dance company Aaninka. The ensemble is based in the Ivory Coast capital of Abidjan. She has participated in many festivals and tours together with the dance company and held several dance workshops around the world.

 

stripe

Barth Niava (Elfenbenskysten)
Barth Niava har hovedfag i musikkpedagogikk, fløytist, dansepedagog, skuespiller og grunnlegger av CAK – Afrikansk kulturinstitutt, som ble stiftet i Oslo i 1977. Barth vokste opp i et samfunn preget av et strengt matriarkalsk univers der bestemoren var beskytter av de kulturelle tradisjonene, inkludert musikk og dans.
Et av hovedmålene for virksomheten til CAK er å fremme en bred kulturell dialog mellom Norge og det afrikanske kontinentet og gi kjennskap til ulike afrikanske kunstformer, ferdigheter og skikker gjennom aktiv medvirkning og engasjement av norske deltakere.

//

Barth Niava (Côte d´Ivoire)

Barth Niava has a major in music education, flutist, dance pedagogue, actor, and founder of CAK – the African Centre of Culture – in Oslo in 1977. Barth was raised in the rigorous cultural universe of African matriarchal society, in a family where the grandmother was the guardian of ancestral cultural traditions, including music and dance. The ultimate goal of our Centre (CAK) is to promote a cultural dialogue between Norway and the African continent in a general manner and to introduce the Norwegian people to African culture by promoting active participation.

 

Barth2

Påmelding

Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!

//

Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

 

Kontakt oss // Contact us:
afrikult@online.no eller 97710596