Afrodans

Prøv et kurs i afrodans, midt i Oslo, og dans deg til velvære!

Våre kurs i Afrodans inkluderer både tradisjonelle så vel som såkalte urbane danser fra både Afrika sør for Sahara, samt andre stilarter av afrikansk inspirert dans.

Kom som den du er og opplev gleden ved afrikansk dans, kvitt deg med spenninger, uttrykk dine følelser med levende trommerytmer!

AFRODANS FORTSETTER

Vi ønsker med dette å meddele at levetiden i Pilestredet 75C har blitt forlenget til 30. oktober. Dette har følgelig gitt oss mulighet til også å forlenge kursene med 3 ekstra uker f.o.m. uke nr. 41. t.o.m. uke nr. 43.

  • Pris å betale for alle nybegynnere: kr. 500,- og kr. 400,- for studenter.
  • Pris å betale for alle viderekomne: kr. 600,- og kr. 900,- for to ganger i uken.

Den ekstra kursavgiften betales til CAK på kontonr. 7058 05 29753

OBS! Kursene går som vanlig i høstferien

Merk! Gå ikke glipp av veldedighetskonserten til støtte for CAK lørdag15. oktober kl. 14.00 – 23.00. informasjon om dette vil følge.

 

stripe_3600
stripe_3600
stripe_3600

KURSPLAN HØSTEN/ AUTUMN SESSION - 2022
AFRODANS

TIRSDAG / TUESDAY

Kl. 17.00 - 18.00

AFRO TRAD

NYBEGYNNERE 
// BEGYNNERS
Start: 16.08.

Kl. 18.00 - 19.30

AFRO TRAD

ØVET
// ADVANCED
Start:  16.08.

ONSDAG / WEDNESDAY

Kl. 17.00 - 18.30

AFRO TRAD

Litt øvet  
// Intermediate
Start: 17.08.

TORSDAG / THURSDAY

Kl. 18.00 - 19.30

AFRO TRAD

ØVET
// ADVANCED
Startet: 18.08

Kl. 19.30 - 20.30

AFRO TRAD

NYBEGYNNERE
// BEGINNERS
Startet: 18.08

FREDAG / FRIDAY

Kl. 17.30 - 19.00

AFRO TRAD

ØVET
// ADVANCED
Startet: 19.08

PRISER / PRICE

NYBEGYNNERE / BEGINNERS
1 time over 8 uker // 1 hour in 8 weeks
NOK 1.200,-

Studenter/Students
NOK 1.000,-

Grupperabatt/ Group discount (min. 3 pers)
NOK 800,-

• • •

VIDEREKOMNE/ INTERMEDIATE & ADVANCED
1½ time over 8 uker // 1½ hours in 8 weeks
NOK 1.500,-

To ganger i uka // Twice a week:
NOK 2.300,-

Påmeldingsfrist for alle viderekomne kurs: 14.08.2022 OBS! Prioritering vil gis innbetalinger foretatt før påmeldingsfristen! // Registration dealine for all intermediate and advanced classes: 14.08.2022. NB! Priority will be given to payments before the registration dealine!

 

DANSERETNINGER /DANCE STYLE

AFRO TRAD

Afrotrad-klasser er basert på undervisning i tradisjonelle afrikanske danser der vi bruker levende trommemusikk. // - Afro trad classes are based on teaching traditional African dannes where we use live drum music.

 

 

PÅMELDING / REGISTRATION

HVEM/ HVA/ HVOR
De som gikk på nybegynnerkursene i vinteren skal melde seg på LITTØVET
De som gitt på Litt-øvet skal fortsette på samme nivå eller gå over til øvet.
De som gikk på Øvet skal fortsette på samme nivå.

//

WHO WHAT WHERE?
Those who attended the beginner courses in the winter should sign up for Begynners+

Those who attended the Intermediate must continue on the same level or go over to the advanced.
Those who attended the advanced must continue at the same level.

Lærere i Afrodans / teachers

Lærer i Afrodans: Koffi Konan Anselme (Côte d´Ivoire)// Koffi Konan Anselme (Côte d´Ivoire)

 

stripe

Barth Niava (Elfenbenskysten)
// Barth Niava (Côte d´Ivoire)

 

 

NyttphotoBarth

Påmelding

Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!

//

Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

 

Kontakt oss // Contact us:
afrikult@online.no eller 97710596