Informasjon til alle deltakere i CAK-aktiviteter

To dager etterat vi delte våre optimistiske prognoser med dere 22. januar om en nær forestående gjenopptakelse av CAK aktiviteter, har norske myndigheter besluttet å utsette gjenåpningen av Oslo på ubestemt tid i lys av de nye truslene knyttet til den engelske varianter av COVID-19 i Norge. Ut fra den siste oppdateringen fra kommunale myndigheter er gjenåpningen av Oslo foreløpig utsatt i ytterligere 2 uker.

Da vi vet at mange av dere har savnet å komme i gang med kursaktivitetene, har vi bestemt å tilby interesserte et to-ukers kurs i AFROMIX f.o.m. førstkommende tirsdag. Dette innebærer at vi tilbyr våre tidligere elever et online kurs via ZOOM på tirsdager og torsdager f.o.m. 23. februar t.o.m. 5. mars. Se informasjon her: https://cak.no/afrodans-i-oslo/

OBS! Angående trommekurset vil vi i løpet av de kommende dagene komme med et kurstilbud

Følg oss på Facebook for mer info!

// Information for all participants in CAK activities

Two days after we shared our optimistic forecasts with you on January 22 about an imminent resumption of CAK activities, the Norwegian authorities have decided to postpone the reopening of Oslo indefinitely in light of the new threats associated with the English variants of COVID-19 in Norway. Based on the latest update from the municipal authorities, the reopening of Oslo has been postponed for another 2 weeks.

As we know that many of you have missed getting started with the course activities, we have decided to offer interested parties a two-week course in AFROMIX from Africa from next Tuesday. This means that we offer our former students an online course via ZOOM on Tuesdays and Thursdays from Feb. 23 until March 5.
See information here: https://cak.no/afrodans-i-oslo/

NOTE! Regarding the drum course, we will in the coming days come up with a course offer. 

Follow us on Facebook for more info!

Afrodans

Prøv et kurs i afrodans, midt i Oslo, og dans deg til velvære!

To dager etterat vi delte våre optimistiske prognoser med dere 22. januar om en nær forestående gjenopptakelse av CAK aktiviteter, har norske myndigheter besluttet å utsette gjenåpningen av Oslo på ubestemt tid i lys av de nye truslene knyttet til den engelske varianter av COVID-19 i Norge. Ut fra den siste oppdateringen fra kommunale myndigheter er gjenåpningen av Oslo foreløpig utsatt i ytterligere 2 uker.

Da vi vet at mange av dere har savnet å komme i gang med kursaktivitetene, har vi bestemt å tilby interesserte et to-ukers kurs i AFROMIX med Anne-Sophie med levende musikk direkte fra Afrika f.o.m. førstkommende tirsdag. Dette innebærer at vi tilbyr våre tidligere elever et online kurs via ZOOM på tirsdager og torsdager f.o.m. 23. februar t.o.m. 5. mars.

OBS! For påmelding, se nedenfor. Påmeldte vil deretter motta en lenke for å koble seg til.

//

Two days after we shared our optimistic forecasts with you on January 22 about an imminent resumption of CAK activities, the Norwegian authorities have decided to postpone the reopening of Oslo indefinitely in light of the new threats associated with the English variants of COVID-19 in Norway. Based on the latest update from the municipal authorities, the reopening of Oslo has been postponed for another 2 weeks.

As we know that many of you have missed getting started with the course activities, we have decided to offer interested parties a two-week course in AFROMIX with Anne-Sophie with live music directly from Africa f.o.m. next Tuesday. This means that we offer our former students an online course via ZOOM on Tuesdays and Thursdays f.o.m. Feb. 23 t.o.m. March 5.

NOTE! For registration, see below. Registrants will then receive a link to connect.

 

stripe_3600
stripe_3600
stripe_3600

KURSPLAN VINTER/VÅRSEMESTERET- 20201 AFRODANS/ AFROMIX/ AFROURBAN

MANDAG / MONDAYS

Kl. 18.00 - 19.00

AFRO URBAN

NYBEGYNNERE
// BEGINNERS
Start: Informasjon om dette vil følge!
// Information will follow!

TIRSDAG / TUESDAYS

Kl. 17.00 - 18.00

AFRO URBAN

NYBEGYNNERE
// BEGINNERS
Start: Informasjon om dette vil følge!
// Information will follow!

Kl. 18.00 - 19.30

AFRO TRAD

LITT ØVET – ØVET
// INTERMEDIATE – ADVANCED
Start: 23.02.2021

ONSDAG / WEDNESDAYS

Kl. 1800 - 19.00

AFRO TRAD

NYBEGYNNERE
// BEGINNERS
Start: Informasjon om dette vil følge!
// Information will follow!

Kl. 1900 - 20.30

AFRO URBAN

LITT ØVET – ØVET
// INTERMEDIATE – ADVANCED
Start: Informasjon om dette vil følge!
// Information will follow!

TORSDAG / THURSDAYS

Kl. 17.00 - 18.00

AFROMIX (Trad/Urban)

Litt-øvet / Øvet
// Intermediates / Advanced
Start: 25.02.2021

Kl. 1800 - 19.30

AFROMIX (Trad/Urban)

LITT ØVET – ØVET
// INTERMEDIATE – ADVANCED
Start: Informasjon om dette vil følge!
// Information will follow!

FREDAG / FRIDAY

Kl. 17.00 - 18.00

AFRO TRAD

NYBEGYNNERE
// BEGINNERS
Start: Informasjon om dette vil følge!
// Information will follow!

Kl. 18.00 - 19.30

AFRO TRAD

ØVET
// ADVANCED
Start: Informasjon om dette vil følge!
// Information will follow!

PRISER / PRICE

 

ONLINE KLASSER F.O.M. 23. FEBRUAR T.O.M. 05. MARS // LIVE STREAMING CLASSES FROM 23 FEBRUARY UNTIL 5th MARCH
LITT ØVET & ØVET / INTERMENDIATE & ADVANCED
4 timer over 2 uker // 4 hours in 2 weeks
NOK 250 per klasse // 250 NOK per class

• • •

NYBEGYNNERE / BEGINNERS
1 time over 12 uker // 1 hour in 12 weeks
NOK 2.000,-
To ganger i uka // Twice a week:
NOK 3.400,-
Studenter/Students NOK 1.900,-
Grupperabatt/ Group discount (min. 3 pers) NOK 1.500,-

 

 

DANSERETNINGER

AFRO TRAD
består av undervisning i KUN afrikansk tradisjonell dans. // - consists of teaching in African traditional dance
AFRO URBAN
består av undervisning i KUN AFRO Urban dans. // - reffers to African Urban Dance ONLY

 

PÅMELDING / REGISTRATION

HVEM/ HVA/ HVOR
De som gikk på nybegynnerkursene i vinteren skal melde seg på litt-øvet/Intermediate
De som gitt på Litt-øvet skal fortsette på samme nivå eller gå over til øvet.
De som gikk på Øvet skal fortsette på samme nivå.

//

WHO WHAT WHERE?
Those who attended the beginner courses in the winter should sign up for Intermediate

Those who attended the Intermediate must continue on the same level or go over to the advanced.
Those who attended the advanced must continue at the same level.

Lærere i Afrodans / teachers


Lærer i Afrodans: Seri Anne Sophie, Gueye (Côte d´Ivoire)

Anne Sophie er spesialist i vestafrikansk tradisjonell og urban dans og skal være danselærer i residens på CAK i et års-periode. Anne Sophie er utlånt fra danse-kompaniet Aaninka. Ensemblet er basert i Elfenbenskystens hovedstad Abidjan. Hun har deltatt i mange festivaler og turnéer sammen dansekompaniet og holdt flere danseworshoper rundt om i verden.

//

Seri Anne Sophie, Gueye (Côte d´Ivoire)

Anne Sophie is a specialist in West African traditional and urban dance and will be a residency teacher at CAK for a period of one year. Anne Sophie is on loan from the dance company Aaninka. The ensemble is based in the Ivory Coast capital of Abidjan. She has participated in many festivals and tours together with the dance company and held several dance workshops around the world.

 

stripe

Barth Niava (Elfenbenskysten)
Barth Niava har hovedfag i musikkpedagogikk, fløytist, dansepedagog, skuespiller og grunnlegger av CAK – Afrikansk kulturinstitutt, som ble stiftet i Oslo i 1977. Barth vokste opp i et samfunn preget av et strengt matriarkalsk univers der bestemoren var beskytter av de kulturelle tradisjonene, inkludert musikk og dans.
Et av hovedmålene for virksomheten til CAK er å fremme en bred kulturell dialog mellom Norge og det afrikanske kontinentet og gi kjennskap til ulike afrikanske kunstformer, ferdigheter og skikker gjennom aktiv medvirkning og engasjement av norske deltakere.

//

Barth Niava (Côte d´Ivoire)

Barth Niava has a major in music education, flutist, dance pedagogue, actor, and founder of CAK – the African Centre of Culture – in Oslo in 1977. Barth was raised in the rigorous cultural universe of African matriarchal society, in a family where the grandmother was the guardian of ancestral cultural traditions, including music and dance. The ultimate goal of our Centre (CAK) is to promote a cultural dialogue between Norway and the African continent in a general manner and to introduce the Norwegian people to African culture by promoting active participation.

 

Barth2

Påmelding

Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!

//

Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

 

Kontakt oss // Contact us:
afrikult@online.no eller 97710596