Afrodans

Prøv et kurs i afrodans, midt i Oslo, og dans deg til velvære!

Våre kurs i Afrodans inkluderer både tradisjonelle så vel som såkalte urbane danser fra både Afrika sør for Sahara, samt andre stilarter av afrikansk inspirert dans.

Kom som den du er og opplev gleden ved afrikansk dans, kvitt deg med spenninger, uttrykk dine følelser med levende trommerytmer!

Try Afrodance!

Our courses in Afrodans include both traditional as well as so-called urban dances from sub-Saharan Africa as well as other styles of African inspired dances. Come as you are and experience the joy of African dance, rid yourself of excitement, express your feelings with live drumming!

 

stripe_3600
stripe_3600
stripe_3600

KURSPLAN VÅRKURS/ SPRING SESSION - 2022
AFRODANS

TIRSDAG / TUESDAYS

Kl. 17.00 - 18.00

AFRO TRAD

NYBEGYNNERE +
// BEGYNNERS +
Start: 09.05.

Kl. 18.00 - 19.30

AFRO TRAD

LITT ØVET – ØVET
// INTERMEDIATE – ADVANCED
Start:19.04.

FREDAG / FRIDAY

Kl. 17.30 - 19.00

AFRO TRAD

ØVET
// ADVANCED
Startet: 22.04

PRISER / PRICE

NYBEGYNNERE / BEGINNERS
1 time over 6 uker // 1 hour in 6 weeks
NOK 1.000,-

Studenter/Students
NOK 800,-

Grupperabatt/ Group discount (min. 3 pers)
NOK 600,-

• • •

VIDEREKOMNE/ INTERMEDIATE & ADVANCED
1½ time over 6 uker // 1½ hours in 6 weeks
NOK 1.350,-

To ganger i uka // Twice a week:
NOK 2.200,-

DANSERETNINGER /DANCE STYLE

AFRO TRAD

Afrotrad-klasser er basert på undervisning i tradisjonelle afrikanske danser der vi bruker levende trommemusikk. // - Afro trad classes are based on teaching traditional African dannes where we use live drum music.

 

 

PÅMELDING / REGISTRATION

HVEM/ HVA/ HVOR
De som gikk på nybegynnerkursene i vinteren skal melde seg på nybegynner+
De som gitt på Litt-øvet skal fortsette på samme nivå eller gå over til øvet.
De som gikk på Øvet skal fortsette på samme nivå.

//

WHO WHAT WHERE?
Those who attended the beginner courses in the winter should sign up for Begynners+

Those who attended the Intermediate must continue on the same level or go over to the advanced.
Those who attended the advanced must continue at the same level.

Lærere i Afrodans / teachers

Lærer i Afrodans: Seri Anne Sophie, Gueye (Côte d´Ivoire)

Anne Sophie er spesialist i vestafrikansk tradisjonell og urban dans og skal være danselærer i residens på CAK i et års-periode. Anne Sophie er utlånt fra danse-kompaniet Aaninka. Ensemblet er basert i Elfenbenskystens hovedstad Abidjan. Hun har deltatt i mange festivaler og turnéer sammen dansekompaniet og holdt flere danseworshoper rundt om i verden.

//

Seri Anne Sophie, Gueye (Côte d´Ivoire)

Anne Sophie is a specialist in West African traditional and urban dance and will be a residency teacher at CAK for a period of one year. Anne Sophie is on loan from the dance company Aaninka. The ensemble is based in the Ivory Coast capital of Abidjan. She has participated in many festivals and tours together with the dance company and held several dance workshops around the world.

 

IMG_3177
stripe

Barth Niava (Elfenbenskysten)
Barth Niava har hovedfag i musikkpedagogikk, fløytist, dansepedagog, skuespiller og grunnlegger av CAK – Afrikansk kulturinstitutt, som ble stiftet i Oslo i 1977. Barth vokste opp i et samfunn preget av et strengt matriarkalsk univers der bestemoren var beskytter av de kulturelle tradisjonene, inkludert musikk og dans.
Et av hovedmålene for virksomheten til CAK er å fremme en bred kulturell dialog mellom Norge og det afrikanske kontinentet og gi kjennskap til ulike afrikanske kunstformer, ferdigheter og skikker gjennom aktiv medvirkning og engasjement av norske deltakere.

//

Barth Niava (Côte d´Ivoire)

Barth Niava has a major in music education, flutist, dance pedagogue, actor, and founder of CAK – the African Centre of Culture – in Oslo in 1977. Barth was raised in the rigorous cultural universe of African matriarchal society, in a family where the grandmother was the guardian of ancestral cultural traditions, including music and dance. The ultimate goal of our Centre (CAK) is to promote a cultural dialogue between Norway and the African continent in a general manner and to introduce the Norwegian people to African culture by promoting active participation.

 

NyttphotoBarth

Påmelding

Påmeldingen er gyldig når kursavgiften er betalt til bankkonto: 7058.05.29753
OBS! Påmeldingen er bindende!

//

Registration for classes is completed when payment in full to account No. 7058.05.29753
Please note that registration is binding!

 

Kontakt oss // Contact us:
afrikult@online.no eller 97710596