Velkommen til sesongstart høsten- 2021

I forbindelse med at Oslo kommune nå har innført en gradvis gjenåpning av kulturaktiviteter i hovedstaden, kan CAK endelig gjenoppta aktivitetene i følgende rekkefølge:

Afrodans – viderekomne: 24.08.2021
Afrodans – nybegynnere: 13.09.2021
Trommekurs – viderekomne: 13.09.2021
Trommekurs – nybegynnere: 20.09.2021
Afrikansk Lekestue for barn: 20.09.2021

Vi anbefaler at brukerne overholder myndighetenes krav for å begrense smitte av Corona-viruset som fortsatt er en trussel ved at dere enten vasker hendene på toalettet eller bruker hånddesinfisering så ofte det er nødvendig og holder et minimum med 1 meter avstand med personer i samme rom. Husk å holde dem hjemme hvis du er syk!

Følg oss på Facebook for mer info!

//

Welcome to the start of the Autumn - 2021 season
In connection with the fact that the City of Oslo has now proclamed a gradual reopening of cultural activities in the capital, CAK can finally resume his activities in the following order:
Afrodans - advanced: 24.08.2021
Afrodans - beginners: 13.09.2021
Drum course - advanced: 13.09.2021
Drum course - beginners: 20.09.2021
African Playroom for children: 20.09.2021
We recommend that users comply with government requirements to limit the spread of the Corona virus which remains a threat by either washing your hands in the toilet or using hand sanitizer as often as necessary and keeping a minimum of 1 meter away from people in the same room. Remember to keep yourself at home if you are not feeling well!

Follow us on Facebook for more info!

Afrikansk lekestue

Velkommen til afrikansk lekestue!

Vi inviterer alle barn i følge med sine foresatte til å delta i et kreativt, holdningsskapende kulturelt verksted, med mange spennende aktiviteter for alle i familien.

  • Afrikansk masketegning, ansiktmaling, hårfletting, eventyrfortelling/teater, tromming/dans m.m.
  • Musikkcafé
  • Bibliotek

//

Welcome to our children´s Playroom!

We invite all children, alongside their parents, to join a creative workshop with cultural awareness and many exciting activities for the whole family.

  • Drawing African masks, Facial painting, Hair plaiting, Storytelling/theater, Drumming and dancing
  • Music Café
  • Children´s Library

NESTE LEKESTUE

Avslyst inntil videre
//

 Canceled until further notice
 
 

INNGANG / ENTRANCE

Barn kr. 60,- Voksne: kr. 70,-
Gratis for barn under 2 år.
OBS! Vi har familie- og grupperabatt!

IMG_1130