Afrikansk lekestue

Velkommen til afrikansk lekestue!

Siste uka skulle bli siste gang for afrikansk lekestua, men vi fortsetter på overtid i morgen lørdag3. desember og neste uke lørdag 11. desember kl. 14.00 – 18.00 begge dager!

Vi ønsker alle barn i følge med sine foresatte velkommen til å delta i et kreativt, holdningsskapende kulturelt verksted, med mange spennende aktiviteter for alle i familien.

Afrikansk masketegning, ansiktmaling, hårfletting, eventyrfortelling/teater, tromming/dans, musikkcafé m.m.

//

Welcome to our children´s Playroom!

Last week was supposed to be the last time for the African playroom, but we continue overtime tomorrow, Saturday 3. December and next week Saturday 11 December at 14.00 – 18.00 both days!

We welcome all children accompanied by their guardians to participate in a creative, attitude-creating cultural workshop, with many exciting activities for everyone in the family.

Drawing African masks, Facial painting, Hair plaiting, Storytelling/theater, Drumming  dancing, Music Café etc.

 

 

NESTE LEKESTUE

03. Desember
kl. 14.00 - 18.00
 
 
 
 
IMG_1130