Informasjon til alle deltakere i CAK-aktiviteter

To dager etterat vi delte våre optimistiske prognoser med dere 22. januar om en nær forestående gjenopptakelse av CAK aktiviteter, har norske myndigheter besluttet å utsette gjenåpningen av Oslo på ubestemt tid i lys av de nye truslene knyttet til den engelske varianter av COVID-19 i Norge. Ut fra den siste oppdateringen fra kommunale myndigheter er gjenåpningen av Oslo foreløpig utsatt i ytterligere 2 uker.

Da vi vet at mange av dere har savnet å komme i gang med kursaktivitetene, har vi bestemt å tilby interesserte et to-ukers kurs i AFROMIX f.o.m. førstkommende tirsdag. Dette innebærer at vi tilbyr våre tidligere elever et online kurs via ZOOM på tirsdager og torsdager f.o.m. 23. februar t.o.m. 5. mars. Se informasjon her: https://cak.no/afrodans-i-oslo/

OBS! Angående trommekurset vil vi i løpet av de kommende dagene komme med et kurstilbud

Følg oss på Facebook for mer info!

// Information for all participants in CAK activities

Two days after we shared our optimistic forecasts with you on January 22 about an imminent resumption of CAK activities, the Norwegian authorities have decided to postpone the reopening of Oslo indefinitely in light of the new threats associated with the English variants of COVID-19 in Norway. Based on the latest update from the municipal authorities, the reopening of Oslo has been postponed for another 2 weeks.

As we know that many of you have missed getting started with the course activities, we have decided to offer interested parties a two-week course in AFROMIX from Africa from next Tuesday. This means that we offer our former students an online course via ZOOM on Tuesdays and Thursdays from Feb. 23 until March 5.
See information here: https://cak.no/afrodans-i-oslo/

NOTE! Regarding the drum course, we will in the coming days come up with a course offer. 

Follow us on Facebook for more info!

Afrikansk lekestue

Velkommen til afrikansk lekestue!

Vi inviterer alle barn i følge med sine foresatte til å delta i et kreativt, holdningsskapende kulturelt verksted, med mange spennende aktiviteter for alle i familien.

  • Afrikansk masketegning, ansiktmaling, hårfletting, eventyrfortelling/teater, tromming/dans m.m.
  • Musikkcafé
  • Bibliotek

//

Welcome to our children´s Playroom!

We invite all children, alongside their parents, to join a creative workshop with cultural awareness and many exciting activities for the whole family.

  • Drawing African masks, Facial painting, Hair plaiting, Storytelling/theater, Drumming and dancing
  • Music Café
  • Children´s Library

NESTE LEKESTUE

Avslyst inntil videre
//

 Canceled until further notice
 
 

INNGANG / ENTRANCE

Barn kr. 60,- Voksne: kr. 70,-
Gratis for barn under 2 år.
OBS! Vi har familie- og grupperabatt!

IMG_1130