Regjeringen la 7. mai fram sin plan for å lempe på tiltakene som er iverksatt for å bekjempe spredningen av Korona-viruset, og det er nå tillatt å samle 50 personer på offentlige arrangementer forutsatt at de tilstedeværende holder 1 meter avstand fra hverandre. Dette er positive nyheter som vil hjelpe oss å starte en «gradvis gjenåpning» av CAKs aktiviteter.
Følg oss på Facebook for mer info!

// On May 7, the government presented its plan to relax measures to curb the spread of the Corona pandemic, and 50 people are now allowed to meet at public events as long as social distance is respected. This is positive news that will help us start a "gradual reopening" of CAK's activities.
Follow us on Facebook for more info!

Afrikansk lekestue

Velkommen til afrikansk lekestue!

Vi inviterer alle barn i følge med sine foresatte til å delta i et kreativt, holdningsskapende kulturelt verksted, med mange spennende aktiviteter for alle i familien.

  • Afrikansk masketegning, ansiktmaling, hårfletting, eventyrfortelling/teater, tromming/dans m.m.
  • Musikkcafé
  • Bibliotek

//

Welcome to our children´s Playroom!

We invite all children, alongside their parents, to join a creative workshop with cultural awareness and many exciting activities for the whole family.

  • Drawing African masks, Facial painting, Hair plaiting, Storytelling/theater, Drumming and dancing
  • Music Café
  • Children´s Library

NESTE LEKESTUE

Avslyst inntil videre
 

INNGANG / ENTRANCE

Barn kr. 60,- Voksne: kr. 70,-
Gratis for barn under 2 år.
OBS! Vi har familie- og grupperabatt!

IMG_1130