Levetiden i Pilestredet 75c er snart over!

Leve tiden i Pilestredet 75C er snart over for CAK da bygget der instituttet har holdt til i 30 år skal rives. Høstsesongens kurs og annen kulturtilbud vil derfor ha en kortere varighet enn i tidligere år, i det en stor del av tiden skal vies til flytting. Se våre kurs -og kulturtilbud.